คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี .. ยินดีต้อนรับผู้มีพระคุณทุกท่าน ..แจ้งประชาสัมพันธ์ ศูนย์สงเคราะห์ฯ  ได้ทำการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทร. 0-3721-0204 - 6 ,โทรสาร. 0-3721-0207 หรือติดต่อ 08-5276-4086 


 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ - สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 92 คน (ชาย 41 คน หญิง 51 คน)

พักอาศัยภายในศูนย์ฯ ไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา

 

 


ปัจจุบันขาดแคลนปัจจัยในการดูแลผู้สูงอายุภายในศูนย์คามิลเลียนฯ ดังนี้

ประจำเดือนพฤษภาคม  2559


**ขาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่ขนาด  L จำนวน 20 ถุง/เดือน**

**วาสลีน    1 ก.ก./เดือน**


 

บำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวาคม 2557
05 กุมภาพันธ์ 2015 | 13:20:30
การดูแลผู้สูงอายุ
19 เมษายน 2012 | 11:45:40
action1
19 เมษายน 2012 | 10:45:26
CSC เก่า
19 เมษายน 2012 | 10:40:31

ประวัติ
04 เมษายน 2016 | 16:38:20
view 614 | comments 0
หลักการดำเนินงาน
04 เมษายน 2016 | 16:39:39
view 410 | comments 0