แจ้งประชาสัมพันธ์...ศูนย์สงเคราะห์ฯ  ได้ทำการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ใหม่  ดังนี้ โทร. 0-3721-0204 -6 , โทรสาร. 0-3721-0207 หรือติดต่อ 08-5276-4086ที่อยู่240  ม.2  ต.โคกปีบ  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี  25190
โทรศัพท์0-3721-0204 - 6
มือถือ08-5276-4086
โทรสาร0-3721-0207
การเดินทางโดยรถยนต์รถตู้สายอนุเสาวรีย์-โคกปีบ-นิคมอุตสาหกรรม304 , รถตู้สายอนุเสารีย์-ศรีมหาโพธิ
รถประจำทางที่ผ่านรถโดยสารประจำทาง ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี 308
การเดินทางจากกรุงเทพ1. จากกรุงเทพมหานครไปบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เส้นทาง 7/AH  ระยะทาง 56.6 กม. ใช้เวลาประมาณ 47 นาที
มุ่งไปทางทิศ ตะวันตก ไปตาม เส้นทาง 350-30 ม.
กลับรถ-600 ม.
ชิดขวาตรงทางแยก-700 ม.
เลี้ยวซ้ายเล็กน้อย เพื่อวิ่งบน เส้นทาง 350-550 ม.
เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนรามอินทรา/เส้นทาง 304-500 ม.
ใช้ทางลาด 9 ไปยัง บางนา/Bang Na/บางปะอิน/Bang Pa-In -25 ม.
ชิดขวาตรงทางแยก เพื่อวิ่งต่อไปยัง ทางหลวงสายกาญจนาภิเษก/วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก/เส้นทาง 9/AH2-400 ม.
ชิดขวาตรงทางแยก ขับตามป้ายบอกทาง บางนา/Bang Na แล้วตัดเข้าสู่ ทางหลวงสายกาญจนาภิเษก/วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก/เส้นทาง 9/AH2 ถนนที่เก็บค่าผ่านทางบางช่วง-9.6 กม.
ใช้ทางออกเข้าสู่ ชลบุรี/Chon Buri ถนนที่เก็บค่าผ่านทางบางช่วง-1.7 กม.
ตัดเข้าไปยัง เส้นทาง 7/AH19 ถนนที่เก็บค่าผ่านทางบางช่วง-31.6 กม.
ใช้ทางออกเข้าสู่ 34-2.1 กม.
ตัดเข้าไปยัง ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี/ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7-2.5 กม.
ชิดซ้ายตรงทางแยก ขับตามป้ายบอกทาง อ.บางปะกง/Bang Pa Kong/ชลบุรี/Chon Buri แล้วตัดเข้าสู่บางนา-ตราด/เส้นทาง 34/AH123-3.9 กม.
เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ เทศบาล-92 ม.
ขับต่อไปยัง ถนนจรัญยานนท์-250 ม.
เลี้ยวซ้าย เข้าสู่บางวัว-2 กม.
2.จากบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เส้นทาง 314 และเส้นทาง 304  - ศูนย์คามิลเลียนฯ อ.ศรีมโหสถ ระยะทางประมาณ 75.1 กม.   ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 43 นาที 
มุ่งไปทางทิศ ตะวันออก ไปตาม บางวัว เข้าสู่ บางวัว 10-2 กม.
เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนจรัญยานนท์-2.6 กม.
เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ เส้นทาง 314-14.3 กม.
เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบนเส้นทาง 314(ป้ายบอกทาง อ.พนมสารคาม/Phanom Sarakham/สระแก้ว/Sa Kaeo)-4.5 กม.
ขับต่อไปยังเส้นทาง304(ป้ายบอกทางอ.พนมสารคาม/Phanom Sarakham/อ.กบินทร์บุรี/Khabinburi)-34.1กม.
เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ เส้นทาง 319 (ป้ายบอกทาง ปราจีนบุรี/Prachin Buri/อ.ศรีมโหสถ/Simahohosot)-15.6 กม.
เมื่อเห็น ร.พ.ศรีมโหสถ (ด้านซ้าย) เตรียมมองด้านขวาเห็นป้ายมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยเลี้ยวขวามือตรงเข้ามาทางคูเมืองโบราณ(ตามป้ายบอก)- 2 กม.
สถานที่ใกล้เคียง จุดสังเกตโรงพยาบาลศรีมโหสถ , ที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ