ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยสำหรับผู้สูงอายุยากไร้

 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี องค์กรสาธารณประโยชน์เลขที่ 0369
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยสำหรับผู้สูงอายุยากไร้ ขาดที่พึ่ง และถูกทอดทิ้ง1.การโอนเงินโดยธนาคาร

   ธนาคาร        :    กรุงเทพ  สาขาปราจีนบุรี  ประเภทออมทรัพย์

   ชื่อบัญชี        :    คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์  ปราจีนบุรี
   บัญชีเลขที่     :    376-0-64192-2
   โปรดส่งสำเนาใบนำฝาก (Pay in)  มายังโทรสาร 0-3727-6036

 
2.ธนาณัติสั่งจ่าย
 
   ปณภ.ศรีมโหสถ  ในนามคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี
   240 ม.2  ต.โคกปีบ  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี  25190
 
3.เช็คสั่งจ่าย
 
   คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ปราจีนบุรี

 
4.มาเลี้ยงอาหาร/บริจาคปัจจัยด้วยตัวของท่านเอง
 
   ให้ทางศูนย์จัดทำ 6,000 บาท /มื้อ หรือทางผู้มีน้ำใจดีสามารถนำมาเองได้


     มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีการค้า 

     ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 180  เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

     หากท่านผู้มีจิตศรัทธาโอนเงิน/ธนาณัติ  กรุณาแจ้งทางศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนฯ ทราบ
 
     เพื่อทางศูนย์คามิลเลียนฯ จัดส่งใบเสร็จรับเงิน-ใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านต่อไป
 
     โทร.  0-3727-6010 , 0-3727-7034-6  , 08-5276-4086   โทรสาร  0-3727-6036